ثبت نام در کسب درآمد شیدایی ثبت نام در کسب درآمد شیدایی سایت همسریابی شیدایی

با میلیون ها کاربر در جهان ccleaner دانلود نرم افزار
دانلود
خبر روز و فوری
مراغه
سایت ملی بلاگ
دانلود
ساخت وبلاگ حرفه ای
سایت دانلود نرم افزار
ساخت وبلاگ
سایت دانلود نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و برنامه موبایل
ایجاد وبلاگ
وبلاگ
Blog
وبلاگ فارسی

سایت دانلود با لینک مستقیم
سایت ملی بلاگ

سایت همسریابی شهرستان آذرشهر
همسریابی اسكو
سایت همسریابی شهرستان اهر
همسریابی شهر بستان آباد
همسریابی شهرستان بناب
سایت همسریابی شهرستان تبريز
سایت همسریابی شهر جلفا
سایت همسریابی شهر چاراويماق
سایت همسریابی سراب
همسریابی شهرستان شبستر
شهر عجب شير
همسریابی شهرستان كليبر
سایت همسریابی شهر مراغه
سایت همسریابی شهرستان مرند
سایت همسریابی شهرستان ملكان
سایت همسریابی شهرستان ميانه
سایت همسریابی شهرستان ورزقان
همسریابی هريس
سایت همسریابی شهرستان هشترود
سایت همسریابی شهر اروميه
سایت همسریابی شهر اشنويه
سایت همسریابی شهر بوكان
همسریابی شهرستان پيرانشهر
همسریابی شهر تكاب
سایت همسریابی شهرستان چالدران
همسریابی شهر خوي
سایت همسریابی چايپاره
سایت همسریابی شهرستان سردشت
همسریابی شهر سلماس
سایت همسریابی شاهين دژ
سایت همسریابی شهر ماكو
سایت همسریابی پلدشت
همسریابی شهرستان شوط
همسریابی مهاباد
همسریابی شهر مياندوآب
سایت همسریابی شهرستان نقده
سایت همسریابی اردبيل
سایت همسریابی بيله سوار
همسریابی پارس آباد
سایت همسریابی شهر خلخال
سایت همسریابی كوثر
شهر گرمي
همسریابی شهرستان مشگين شهر
همسریابی شهرستان نمين
همسریابی شهرستان نير
سایت همسریابی شهر شاهين شهر و ميمه
سایت همسریابی شهر برخوار
سایت همسریابی تيران و كرون
همسریابی شهرستان دهاقان
همسریابی فريدن
سایت همسریابی فريدونشهر
شهرستان فلاورجان
همسریابی كاشان
سایت همسریابی شهر گلپايگان
همسریابی لنجان
سایت همسریابی شهرستان مباركه
شهرستان نائين
شهرستان نجف آباد
سایت همسریابی اردستان
همسریابی شهرستان آران و بيدگل
همسریابی اصفهان
سایت همسریابی شهر چادگان
سایت همسریابی خميني شهر
همسریابی شهرستان خوانسار
همسریابی شهر سميرم
شهرستان شهرضا
شهر نطنز
سایت همسریابی شهر آبدانان
سایت همسریابی شهرستان ايلام
همسریابی شهر ايوان
شهر دره شهر
همسریابی شهرستان دهلران
سایت همسریابی شهر شيروان وچرداول
سایت همسریابی شهرستان مهران
سایت همسریابی ملكشاهي
همسریابی شهر بوشهر
همسریابی شهر تنگستان
همسریابی شهر دشتي
سایت همسریابی شهر دير
سایت همسریابی شهرستان ديلم
شهر كنگان
سایت همسریابی شهرستان گناوه
سایت همسریابی شهرستان جم
همسریابی دشتستان
سایت همسریابی شهرستان اسلامشهر
شهرستان پاكدشت
همسریابی شهرستان تهران
همسریابی شهر دماوند
همسریابی شهر رباط كريم
سایت همسریابی ري
سایت همسریابی ساوجبلاغ
شهر شميرانات
سایت همسریابی شهريار
سایت همسریابی شهرستان فيروزكوه
سایت همسریابی شهر كرج
سایت همسریابی شهرستان نظرآباد
سایت همسریابی شهر ورامين
سایت همسریابی شهر بروجن
سایت همسریابی شهرستان شهركرد
سایت همسریابی شهرستان كيار
همسریابی شهرستان فارسان
سایت همسریابی شهرستان كوهرنگ
سایت همسریابی شهرستان اردل
سایت همسریابی لردگان
سایت همسریابی اسفراين
همسریابی شهر بجنورد
سایت همسریابی جاجرم
همسریابی شهرستان گرمه
همسریابی شهرستان شيروان
سایت همسریابی مانه و سملقان
سایت همسریابی شهرستان فاروج
همسریابی شهرستان بردسكن
سایت همسریابی شهر تايباد
شهرستان تربت جام
سایت همسریابی شهر تربت حيدريه
سایت همسریابی شهرستان زاوه
همسریابی شهرستان مه ولات
همسریابی شهرستان چناران
سایت همسریابی خواف
همسریابی شهر درگز
شهرستان رشتخوار
سایت همسریابی شهرستان سبزوار
شهرستان جغتاي
سایت همسریابی جوين
همسریابی شهر سرخس
سایت همسریابی شهر فريمان
همسریابی قوچان
سایت همسریابی شهرستان كاشمر
همسریابی خليل آباد
سایت همسریابی شهرستان بجستان
همسریابی شهرستان مشهد
سایت همسریابی شهرستان بينالود
سایت همسریابی شهرستان كلات
همسریابی شهرستان نيشابور
سایت همسریابی تخت جلگه
شهر گناباد
همسریابی شهرستان بيرجند
سایت همسریابی شهرستان درميان
همسریابی شهرستان سربيشه
همسریابی نهبندان
شهرستان قائنات
سایت همسریابی شهر سرايان
سایت همسریابی فردوس
همسریابی شهرستان بشرويه
سایت همسریابی شهر آبادان
سایت همسریابی شهر اميديه
همسریابی انديمشك
سایت همسریابی شهرستان اهواز
سایت همسریابی شهرستان ايذه
همسریابی باغ ملك
سایت همسریابی شهرستان بهبهان
همسریابی شهرستان بندرماهشهر
سایت همسریابی خرمشهر
همسریابی شهرستان دزفول
همسریابی شهر دشت آزادگان
همسریابی شهرستان هويزه
شهر رامهرمز
همسریابی هفتگل
سایت همسریابی شهر رامشير
سایت همسریابی شهر شادگان
همسریابی شهرستان شوش
سایت همسریابی شهرستان شوشتر
شهرستان گتوند
همسریابی مسجد سليمان
سایت همسریابی شهر انديكا
همسریابی لالي
همسریابی هنديجان
همسریابی شهرستان ابهر
سایت همسریابی شهر ايجرود
سایت همسریابی شهرستان خدابنده
همسریابی شهر خرمدره
همسریابی شهرستان زنجان
سایت همسریابی شهرستان طارم
شهر ماه نشان
سایت همسریابی شهر دامغان
همسریابی شهرستان سمنان
همسریابی شهرستان مهدي شهر
همسریابی شهرستان شاهرود
همسریابی شهرستان گرمسار
سایت همسریابی شهر ايرانشهر
همسریابی شهرستان دلگان
همسریابی شهرستان چاه بهار
همسریابی كنارك
سایت همسریابی شهرستان خاش
همسریابی شهرستان زابل
همسریابی شهرستان ميان كنگي
سایت همسریابی زهك
همسریابی زاهدان
همسریابی سراوان
سایت همسریابی سيب سوران
سایت همسریابی شهر زابلي
سایت همسریابی شهرستان سرباز
سایت همسریابی نيك شهر
سایت همسریابی شهر اقليد
سایت همسریابی شهر قيروكارزين
سایت همسریابی شهر زرين دشت
سایت همسریابی شهر داراب
سایت همسریابی خرم بيد
سایت همسریابی شهر جهرم
سایت همسریابی بوانات
سایت همسریابی شهر لارستان
همسریابی شهر پاسارگاد
همسریابی شهرستان ممسني
همسریابی شهرستان آباده
سایت همسریابی شهرستان ارسنجان
همسریابی شهر استهبان
سایت همسریابی سپيدان
سایت همسریابی شهرستان شيراز
همسریابی سروستان
همسریابی شهر فراشبند
سایت همسریابی فسا
همسریابی فيروز آباد
سایت همسریابی شهر كازرون
سایت همسریابی شهر خنج
شهرستان لامرد
سایت همسریابی مهر
سایت همسریابی شهرستان مرودشت
سایت همسریابی شهر رستم
سایت همسریابی شهرستان ني ريز
شهرستان آبيك
همسریابی شهرستان بوئين زهرا
همسریابی شهر تاكستان
همسریابی شهر قزوين
سایت همسریابی شهرستان البرز
همسریابی قم
سایت همسریابی بانه
همسریابی شهرستان بيجار
سایت همسریابی شهرستان ديواندره
سایت همسریابی شهر سروآباد
سایت همسریابی شهرستان سقز
همسریابی شهرستان سنندج
همسریابی شهر قروه
سایت همسریابی دهگلان
سایت همسریابی شهرستان كامياران
همسریابی شهرستان مريوان
همسریابی شهر بافت
شهرستان بردسير
سایت همسریابی شهر بم
سایت همسریابی شهرستان ريگان
همسریابی جيرفت
سایت همسریابی رفسنجان
همسریابی شهرستان راور
سایت همسریابی شهرستان زرند
سایت همسریابی شهر كوهبنان
سایت همسریابی شهر سيرجان
سایت همسریابی شهربابك
همسریابی شهر عنبرآباد
همسریابی شهرستان كرمان
همسریابی شهرستان كهنوج
شهر رودبار جنوب
سایت همسریابی شهرستان قلعه گنج
سایت همسریابی شهرستان منوجان
سایت همسریابی شهرستان اسلام آباد غرب
سایت همسریابی دالاهو
سایت همسریابی شهر ثلاث باباجاني
سایت همسریابی شهرستان جوانرود
سایت همسریابی شهر روانسر
سایت همسریابی شهرستان سر پل ذهاب
همسریابی سنقر
سایت همسریابی شهرستان صحنه
همسریابی شهرستان قصر شيرين
سایت همسریابی شهر كرمانشاه
همسریابی شهرستان كنگاور
سایت همسریابی شهر گيلانغرب
سایت همسریابی هرسين
همسریابی شهر پاوه
همسریابی شهر دنا
همسریابی شهرستان بويراحمد
سایت همسریابی كهگيلويه
سایت همسریابی شهرستان بهمئي
همسریابی شهر گچساران
سایت همسریابی آزادشهر
سایت همسریابی شهر آق قلا
همسریابی بندر گز
همسریابی شهر تركمن
همسریابی شهرستان راميان
سایت همسریابی شهرستان علي آباد
سایت همسریابی شهرستان كرد كوي
سایت همسریابی شهرستان كلاله
همسریابی مراوه تپه
شهرستان گرگان
سایت همسریابی شهرستان گنبد كاووس
شهر مينو دشت
سایت همسریابی آستارا
همسریابی شهر آستانه اشرفيه
سایت همسریابی شهرستان بندر انزلي
همسریابی شهر رشت
سایت همسریابی شهرستان رودبار
سایت همسریابی شهرستان سياهكل
شهرستان شفت
سایت همسریابی شهرستان صومعه سرا
سایت همسریابی شهرستان فومن
همسریابی شهرستان طوالش
سایت همسریابی شهر لنگرود
سایت همسریابی شهرستان لاهيجان
سایت همسریابی شهرستان ماسال
همسریابی رضوانشهر
سایت همسریابی املش
همسریابی شهر رودسر
سایت همسریابی شهر ازنا
سایت همسریابی اليگودرز
سایت همسریابی شهر بروجرد
سایت همسریابی شهرستان پلدختر
سایت همسریابی شهرستان خرم آباد
سایت همسریابی شهرستان دوره
همسریابی شهرستان دورود
سایت همسریابی شهر دلفان
همسریابی سلسله
همسریابی شهر كوهدشت
سایت همسریابی آمل
همسریابی شهرستان بابل
سایت همسریابی شهرستان بابلسر
سایت همسریابی شهرستان فريدونكنار
سایت همسریابی شهرستان بهشهر
سایت همسریابی گلوگاه
سایت همسریابی شهر تنكابن
سایت همسریابی شهرستان جويبار
سایت همسریابی شهرستان چالوس
سایت همسریابی شهرستان رامسر
سایت همسریابی ساري
سایت همسریابی سواد كوه
سایت همسریابی شهرستان قائم شهر
شهرستان محمود آباد
سایت همسریابی شهرستان نكا
سایت همسریابی شهر نور
سایت همسریابی شهرستان نوشهر
همسریابی شهرستان اراک
همسریابی ساوه
همسریابی شهر زرندیه
سایت همسریابی شهر شازند
شهر خمین
سایت همسریابی دلیجان
سایت همسریابی شهر محلات
همسریابی شهرستان آشتیان
شهرستان تفرش
شهرستان کمیجان
سایت همسریابی خنداب
همسریابی شهرستان جزیره ابوموسي
سایت همسریابی شهرستان بندرعباس
سایت همسریابی شهر خمير
شهرستان بستك
همسریابی شهر بندر لنگه
سایت همسریابی پارسيان
سایت همسریابی جاسك
سایت همسریابی شهرستان بشاگرد
همسریابی شهرستان حاجي آباد
سایت همسریابی شهر رودان
همسریابی شهر جزیره قشم
سایت همسریابی شهرستان ميناب
شهر سيريك
سایت همسریابی شهر اسدآباد
سایت همسریابی شهرستان بهار
سایت همسریابی شهرستان تويسركان
سایت همسریابی رزن
همسریابی شهرستان كبودرآهنگ
سایت همسریابی شهرستان ملاير
سایت همسریابی شهرستان نهاوند
همسریابی همدان
همسریابی شهر ابركوه
سایت همسریابی شهر اردكان
سایت همسریابی شهرستان بافق
همسریابی تفت
همسریابی شهرستان خاتم
سایت همسریابی شهر طبس
سایت همسریابی شهرستان صدوق
همسریابی شهرستان مهريز
سایت همسریابی شهرستان ميبد
شهر يزد
همسریابی شهر فردیس
همسریابی شهرستان اشتهارد
سایت همسریابی شهر طالقان
سایت همسریابی نظرآباد
همسریابی شهر کرج
همسریابی هشتنگرد
سایت همسریابی شهرستان ساوجبلاغ
همسریابی شهر خداآفرین
همسریابی شهر خمارلو
سایت همسریابی قره آغاج
سایت همسریابی شهرستان سرعین
سایت همسریابی شهرستان بوئین میاندشت
سایت همسریابی شهر خور و بیابانک
سایت همسریابی شهرستان خور
سایت همسریابی شهر فریدن
همسریابی شهرستان داران
سایت همسریابی شهر بدره
سایت همسریابی سیروان
سایت همسریابی لومار
همسریابی چرداول
سایت همسریابی شهرستان سرابله
سایت همسریابی شهرستان عسلویه
سایت همسریابی قرچک
سایت همسریابی شهرستان پردیس
سایت همسریابی شهرستان شهر جدید پردیس
سایت همسریابی شهر بهارستان
سایت همسریابی شهرستان گلستان و نسیم شهر
همسریابی شهرستان پیشوا
سایت همسریابی قدس
سایت همسریابی ملارد
سایت همسریابی بن
سایت همسریابی سامان
همسریابی شهر زیرکوه
سایت همسریابی شهرستان حاجی آباد
شهرستان خوسف
همسریابی شهرستان داورزن
همسریابی شهرستان فیروزه
سایت همسریابی باخرز
سایت همسریابی شهرستان خوشاب
همسریابی شهر سلطان آباد
همسریابی شهرستان راز
سایت همسریابی شهرستان رازوجرگلان
سایت همسریابی شهر کارون
سایت همسریابی شهرستان کوت عبدالله
سایت همسریابی شهرستان حمیدیه
شهرستان آغاجاری
سایت همسریابی شهرستان باوی
سایت همسریابی شهر ملاثانی
سایت همسریابی سلطانیه
سایت همسریابی شهر میامی
سایت همسریابی شهرستان آرادان
سایت همسریابی شهرستان فنوج
سایت همسریابی شهرستان هامون
سایت همسریابی محمدآباد
همسریابی نیمروز
همسریابی شهرستان ادیمی
سایت همسریابی شهرستان میرجاوه
همسریابی قصرقند
سایت همسریابی هیرمند
سایت همسریابی دوست محمد
سایت همسریابی شهر کنارک
همسریابی شهر مهرستان
همسریابی شهرستان خرامه
سایت همسریابی گراش
سایت همسریابی شهرستان کوار
سایت همسریابی شهر آوج
سایت همسریابی شهرستان فاریاب
سایت همسریابی ارزوئیه
همسریابی شهر نرماشیر
سایت همسریابی شهرستان فهرج
سایت همسریابی شهرستان رابر
سایت همسریابی انار
همسریابی شهر لنده
سایت همسریابی چرام
سایت همسریابی شهر باشت
سایت همسریابی شهرستان گالیکش
همسریابی شهرستان گمیشان
همسریابی شهر گمیشان تپه
سایت همسریابی شهر رومشکان
شهرستان چقابل
همسریابی شهر سیمرغ
همسریابی کیاکلا
همسریابی شهر میاندورود
سایت همسریابی سورک
سایت همسریابی شهر عباس آباد
سایت همسریابی فراهان
همسریابی شهرستان فرمهین
همسریابی شهرستان فامنین
سایت همسریابی شهر بهاباد
همسریابی شهرستان جزیره کیش
همسریابی شهرستان جزیره لاوان
همسریابی شهر جزیره هندورابی
شهر جزیره شتور
سایت همسریابی جزیره لارک
سایت همسریابی جزیره هنگام
سایت همسریابی شهر جزیره تنب کوچک
همسریابی شهر جزیره سیری
سایت همسریابی جزیره فرور بزرگ
سایت همسریابی جزیزه خارکو
سایت همسریابی شهرستان جزیزه فارسی
همسریابی شهر جزیزه خارک
سایت همسریابی جزیزه عباسک
سایت همسریابی پرند
ﻪﻤﺳﺭیﺎﺑی ﺵیﺩﺍیی
ثبت نام در کسب درآمد شیدایی


:: برچسب ها : shdj , ilsvdhfd , adnhdd ,
ن : شیدایی
ت : دوشنبه 20 آذر 1396

سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت


ن : شیدایی
ت : چهارشنبه 7 بهمن 1394
رابطه جنسی چه فوایدی برای بدنتان دارد؟


برخی از زوجین فکر می نمایند که رابطه جنسی فقط یه حس خوب به طرفین می دهد بلکه برای سلامت بدن نیز رابطه جنسی مهم می باشد سیستم ایمنی بدن را تقویت می نماید فشار عصبی و خون را کاهش می دهد برای استرس بسیار مفید است و استرس شما را پایین می آورد بسیاری از درد با رابطه جنسی بهتر می شود شما می توانید با همسرتان برای سلامتی بدنتان رابطه جنسی داشته باشید در ادامه جزئیات بیشتر چه فوایدی برای بدنتان دارد را در سایت سماتک خواهید خواند با ما همراه باشید.

هفت فایده مهم رابطه جنسی عاشقانه اشاره خواهیم کرد که چه اثرات مهمی روی انسان میگذارد.

۱- رابطه جنسی و تاثیر آن بر تنفس راحت تر

رابطه زناشویی آنتی هیستامینی طبیعی است و نقش بسیار زیادی در مقابله با تب یونجه و آسم ایفا می کند.

۲- رابطه جنسی و تاثیر آن بر چهره جذاب و جوان
دانشمندان بیمارستان سلطنتی اسکاتلند در ادینبورو پس از مطالعه بر روی بیش از سه هزار و پانصد فرد ۱۸ تا ۱۰۲ ساله که جوان به نظر می رسیدند، پی بردند، زندگی جنسی خوب عامل مهمی در ایجاد چهره جذاب و جوان است. محققان معتقدند، ارتباط جنسی سبب کاهش استرس، رضایت بیشتر و خواب بهتر می شود.

۳- کمک کردن به بدن در مقابله با بیماری ها
پس از دو بار برقراری ارتباط جنسی در هفته، میزان تولید ایمونوگلوبولین( دسته‌ای از مولکول‌های زیستی که در سیستم ایمنی فعال هستند) ۳۰ درصد افزایش می یابد که نتیجه اش تقویت سیستم ایمنی بدن است. پژوهشگران دریافتند، داشتن زندگی جنسی مناسب می تواند خطر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی، سکته مغزی و سرماخوردگی را کاهش دهد.

۴- رابطه جنسی و تاثیر آن بر سوزاندن کالری
برقراری رابطه جنسی ،ورزشی ایده آل است و سبب سوزاندن کالری و چربی های بدن می شود. کارشناسان معتقدند در طول ۲۰ دقیقه برقراری رابطه جنسی ۹۶ کالری سوزانده می شود.

۵- رابطه جنسی و تاثیر آن بر کاهش درد
نتیجه مطالعات متعدد متخصصان بخش زنان مایو کلینیک نشان می دهد، تحریک واژن در طول رابطه زناشویی سبب افزایش لذت، تحمل درد قاعدگی، ورم مفاصل، سردرد میگرنی و … می شود.

۶- رابطه جنسی باعث فزایش طول عمر میوشد
دکتر جیمز ویلز، استاد بهداشت جنسی دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب ” معنای زندگی جنسی ” گفت:” مردانی که دو یا سه بار در هفته ارتباط جنسی برقرار می کنند ۵۰ درصد کمتر از افرادی که چنین نمی کنند در معرض مرگ قرار دارند.

۷- رابطه جنسی باعث احساس رفاه در انسان میشود
نتیجه یک مطالعه بر روی هزار و هشتصد فردی که فعالیت جنسی مناسبی داشتند نشان داد، ترشح هورمون های اندورفین و اکسی توسین در اوج لذت جنسی سبب بروز احساس رفاه در افراد می شود.:: برچسب ها : رابطه جنسی چه فوایدی برای بدنتان دارد؟ ,
ن : شیدایی
ت : شنبه 26 فروردين 1396
بوسیدن باعث روابط بهتر زوجین می شود

بوسیدن باعث روابط بهتر زوجین می شود؟ روابط زوج بسیار مهم است. اگر می خواهید و خوبی داشته باشید که در این زندگی عشق معنا داشته باشد سعی کنید بیشتر به همسرتان توجه کنید. یکی از اصلی ترین نکات بوسیدن است. با این کار محبت بین زوجین قرار می گیرد این بوسیدن رابطه را عمیق تر می کند. در این مطلب انواع بوسه ها و نوع اثر گذاریش را برای شما دوستان گذاشته ایم.

بطور کلی دانستن انواع و اقسام بوسیدن همسرتان را به زندگی دلگرم تر می کند و ابراز علاقه و دوستی باعث استحکام زندگی میشود که در مذهب مترقی اسلام توصیه شده و حتما باید متذکر شوم که انجام این کار ها فقط در جارجوب دستورات دین مبین اسلام باید صورت گیرد ولاغیر.

انواع مختلف بوسه ها

بوسیدن بشکل پروانه
در روبروی همدیگر قرار گیرید به فاصله کمتر از یک نفس و سپس پلک هایتان را بازکنید و ببندید همسریابی دائم سایت همسریابی سایت ازدواج موقت سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی، سایت صیغه صیغه
http://samipatogh.ir/ صیغه
http://yekkamand.ir صیغه
http://yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://www.v55.ir/ در مقابل نفر مقابل.اگر شما اینکار را صحیح انجام دهیداحساس بال زدن دونفره شما یکی خواهد شد در قلبهایتان احساس پرواز را خواهد داشت.

بوسه از گونه
یک بوس دوستانه به معنای این که من واقعا شمارا دوست دارم.اولین بوسیدنی که معمولا در قرارها اتفاق می افتد این روش میباشد.دستهایتان را روی شانه طرف مقابل قراردهید سپس بطور آقاوار لبهایتان را به گونه طرف مقابل تماس دهید و آهسته بگذرانید.

بوسه از لاله گوش
نرمه گوش را بچشید و مک بزنید. از مک زدن با صدای بلند خودداری شود چون گوش ها حساس به صدای بلند هستند و احساس خوب بوسیدن لاله گوش با آن صدا خنثی میشود.

بوسه اسکیمویی
در این حالت صورت دونفر بایستی به اندازه کمتر از یک نفس به هم نزدیک شده سپس بینی های خودرا به یکدیگر بمالید.

بوسه از چشمان
سر طرف مقابل را با دو دستان حود بگیرید و به آرامی سر یار خود را به طرفی که می خواهید ببوسید حرکت دهیدسپس بطور آهسته بوسه خود را بطرف چشمان طرف مقابل خود سوق دهیدویک بوسه محبت آمیز از قسمت بالای چشمان بسته شده بکنید.

بوسه از پلک
هنگامی که شریک شما در حال استراحت با چشمان بسته می باشد خیلی خیلی محترمانه و آهسته بوسه ای از فسمت فوقانی پلک ها بکنید. (یه بوسه خیلی خودمانی)

بوسه از انگشتان
هنگام خواب انگشتان طرف مقابلتان را مک بزنید.این عمل می تواند خیلی فریبا و لذت بخش باشد.مجددا لازم است متذکر شوم هم دست محلی آلوده است و هم دهان.

بوسه از پا
یک رفتار شهوانی و خیالی. این عمل ممکن غلغلک دهنده باشد اما ارام باشید و از این حرکت لذت ببرید.پا ها نیز محلی آلوده هستند بخصوص قسمتی که در کفشها قرار می گیرد . البته موافقان ممکن است بگویند قبل از بوسیدن حمام می کنیم باید گفت شستن بسیار کمک کننده است ولی باید بدانیم پا محلی که احتمال آلودگی ان زیاد است.

بوسه از پیشانی
این بوس به بوس مادرانه یا دوستانه معروف است .بوسه از پیشانی به هر کسی می تواند آرامش ببخشد. برای اینکار لبان خود را به آرامی باپیشانی طرف مقابل تماس داده و بگذارنید.

بوسه منجمد
یک بوسه شوخی آمیز. برای اینکار یک تکه یخ کوچک را دهان خود بگذاریدسپس دهان خود را باز کنید و یک بوسه از همسر خود بفرمائید(البته با زبان خود تکه یخ را تکان دهید) این بوسه شهوانی فرانسوی می باشد.

بوسه فرانسوی
در این نوع از بوسه زبانها با یکدیگردرگیر می گردد. این نوع بوسیدن از آلوده ترین انواع بوسیدن است و جدا باید از آن امتناع کرد زیرا یکی از راههای انتقال بیماری است.

بوسه میوه ای
در این حالت شما باید یک تکه میوه را بین دو لب خود قراردهید (میوه های آبدار مثل انگور – توت فرنگی – تکه کوچکی از آناناس یا انبه ایده ال هستند) همدستان را ببوسیددر این حین گاز کوچکی از میوه بزنیداینکار را ادامه دهید تا میوه نیمه شود در این حال اجازه دهید آب میوه بر روی دهانتان جاری شود.این نوع بوسه باعث شادی همسرتان میگردد.

بوسه از دستان
دست همسرتان را به آرامی تا پیش لبهایتان بالا بیاوریدسپس به اهستگی لب خودرا بر پشت دست همسرتان لمس دهید(منظور اینه که ماچ کنِید).البته حالت قدیمی این نوع بوسه به حالت تعظیم وار بود که نمایش دهنده تسلیم مرد در برابر زن بود.که در فرهنگ غنی ایران متداول بود زیرا احترام به همسر جز اصلی روابط زن و شوهر بود.

یه بوسه با مزه
لب خود را با یک نوار چسب ببندیدوسپس توجه همسر خود را جلب کنیدوقتی همسرتان به شما نزدیک شدسروصدا ایجاد کنید بطوری که مثلا در حال گفتن چیزی هستیدو طوری وانمود کنید که نمی توانید نوار جسب را باز کنیدوقتی که یار شما نوار چسب را از لب شما باز می کند تا بفهمد که شما چه می گویید به او بگویید این لبها فقط برای یک چیز خوب است و سپس یک بوسه آتشی مزاج از او بگیرید.

بوسه از نوع گرم و سرد
زبان همسر خود را بلیسید تا گرم گرم شود . سپس بلافاصله وزش بادی بر روی آن با دهان خود ایجاد نماییداین کار باعث ایجاد سر و صدای شهوانی از طرف مقابل خواهد شد همسریابی دائم سایت همسریابی سایت ازدواج موقت سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی، سایت صیغه صیغه
http://samipatogh.ir/ صیغه
http://yekkamand.ir صیغه
http://yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://www.v55.ir/ .این نوع بوسه غیر بهداشتی است به هیچ وجه توصیه نمیگردد.

بوسه بصورت به حروف نوشتن
برای همسر خود یک بوسه در نامه های مخصوص این کار بفرستید و به جای هر بوسه یک حرف x در یک ردیف بنویسید مثل این xxxxxxx

بوسه زبانی
اندکی قبل از بوسیدن زبان خود را برروی لبهای همسر خود حرکت دهید و لب بالا یا پایین هم فرقی نمی کند و این بستگی به موقعیت لبهای شما دارد و مجددا باید متذکر شوم این نوع بوسه احتمال انتقال بیماری را زیاد میکند و با وجودیکه از سلامتی همسر خود مطمئن هستید ولی میکرب های موجود در دهان ممکن است منجر به سرایت بیماری شود.

بوسه و نوازش کردن گردن
در این حالت شما بایستی از بالای گردن همسر خودبه سمت پایین شروع به خوردن نمایید(حالت خوردن )در آخر کار هم یه بوسه جانانه از لبان طرف مقابل بفرمایید.

بوسیدن باعث روابط بهتر زوجین می شود

بوسیدن نمودی فیزیکی و احساسی از عشق و علاقه است

نکاتی عالی برای بوسیدن

واقعاً چه لزومی دارد زوج‌های عاشق درمورد نکات بوسیدن بدانند؟ چرا نباید خودشان تجربه کنند و از طریق آزمون و خطا اسرار بوسیدن را کشف کنند. پاسخ مشخص است: بوسیدن نمودی فیزیکی و احساسی از عشق و علاقه است. نکات بوسیدن می‌تواند به ما کمک کند کمی اعتمادبه‌نفس پیدا کنیم تا بتوانیم بیشتر روی تجربه طرف‌مقابل خود متمرکز شویم، تا خودآگاهیمان.

1. آماده کردن موقعیت

نکته1: بهداشت ضروری است!
خیلی مهم است که دندان‌ها خوب و تمیزی داشته باشید، نفستان خوشبو باشد، بوی خوش بدهید و به بهداشت شخصیتان توجه کنید. توجه به بهداشت فردی نشاندهنده احترامی است که برای فردمقابل قائل هستید. این انگیزه موجب جذاب‌تر شدن شما برای طرف‌مقابل می‌شود.

2. به طرف‌مقابلتان توجه کنید

نکته2: این فقط برای شما نیست!
مشخص است که بوسیدن یکی از لذت‌بخش‌ترین و صمیمانه‌ترین زمانی است که زوج‌ها در کنار هم می‌گذرانند. به همسرتان فکر کنید، نه فقط به حسی که خودتان پیدا می‌کنید. آرام پیش بروید، عجله نکنید. تا جایی که می‌توانید ریلکس باشید و به حس طرفتان هم توجه داشته باشید. معمولاً خانم‌ها بخاطر پیوند عاطفی بوسیدن را بیشتر از آقایان دوست دارند.

3. از زبان بدن به درستی استفاده کنید

نکته 3: اجازه بدهید زبان بدنتان صحبت کند!
ممکن است همسرتان خیلی خوب به شما واکنش دهد: آیا ریلکس هستید؟ بوسیدن را با تماس فیزیکی مناسب آغاز کنید: نزدیک شده و او را در آغوش بگیرید، از تماس بدنتان با یکدیگر و صمیمیت همسریابی دائم سایت همسریابی سایت ازدواج موقت سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی، سایت صیغه صیغه
http://samipatogh.ir/ صیغه
http://yekkamand.ir صیغه
http://yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://www.v55.ir/ فیزیکی و احساسی که ایجاد می‌کند لذت ببرید. قبل از بوسیدن، لبخند بزنید تا لذتی که حس می‌کنید را به طرفتان منتقل کنید. به آرامی صورت او را در دستانتان گرفته یا دستتان را روی پشت یا پهلوهای او قرار دهید. کمی سرتان را به جلو خم کنید تا سرهایتان به هم نزدیک شوند. تماس بعدی باید با لب‌هایتان باشد نه بینی‌هایتان.

4. اینکه چطور شروع کنید اهمیت دارد

نکته 4: نرم و آرام شروع کنید!
قبل از اینکه به سراغ بوسه‌های طولانی‌تر بروید، به آرامی لب‌ها را لمس کنید، آهسته، آرام و نرم. بستن چشم‌ها در این نقطه باعث می‌شود بتوانید روی حس لب‌هایتان تمرکز کنید. یادتان باشد، نرم و ساده، لب‌ها روی لب. عجله نکنید! اکثر مردها دچار حمله آدرنالین می‌شوند که باعث می‌شود بخواهند سریعتر به سراغ رابطه جنسی بروند. از طرف دیگر زنان به زمان بیشتر برای آماده شدن برای سکس نیاز دارند.

5. حرف بزنید

نکته 5: ارتباط کلامی اهمیت دارد!
برخی از انواع ارتباط لذت‌بخش‌تر از سایر انواع آن هستند! بله موقع بوسیدن در حال ارتباط هستید! با بوسیدن، آغوش گرفتن و نوازش کردن نوعی ارتباط غیرکلامی حاصل می‌شود. اما نباید ارتباط کلامی را هم نادیده بگیرید: با هم حرف بزنید. عشق ورزیدن و به زبان آوردن جملات و کلمات عاشقانه و احساسی لذت آن صمیمیت را دوچندان می‌کند و آن را به سطح‌های مختلفی می‌کشاند: فیزیکی، احساسی، عقلانی و روحانی.:: برچسب ها : سایت همسریابی , همسریابی , شیدایی , سایت شیدایی , همسریابی شیدایی , سایت همسریابی شیدایی , شيدايي , همسر یابی , سایت همسر یابی , سايت همسرِيابي , همسر یابی شی ,
ن : شیدایی
ت : شنبه 26 فروردين 1396
نزديكي از پشت بدون درد

بسیاری از زوجین به دنبال روش نزديكي از پشت بدون درد هستند. باید بدانید که بهتر است نزدیکی از پشت انجام نشود اما روش هایی برای نزديكي از پشت بدون درد وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

مقعد بطور طبیعی محل زندگی عوامل بیماریزای بسیاری است که تماس با آنها میتواند سلامت شما را به خطر بیندازد. به منظور جلوگیری از ابتلا به انواع بیماریها مخصوصا” بیماری ایدز استفاده از کاندوم برای انجام رابطه جنسی مقعدی ضروری است. همچنین باید دستان خود را قبل و بعد از انجامرابطه جنسی مقعدی بخوبی تمیز کنید. بیاد داشته باشید که انگشت یا آلتتان را که وارد مقعد کرده اید قبل از شستن کامل آن هرگز به واژن شریک جنسیتان وارد نکنید. زیرا احتمال انتقال عفونتها از مقعد به واژن وجود دارد.

اگر میخواهید شخص به درخواست شما برای رابطه از پشت ، جواب مثبت دهد … باید ابزارهای خودتان از جمله ژل لوبریکانت مخصوص و کاندوم را به وی نشان دهید و او را مطمئن کنید که هیچگونه دردی نخواهد داشت و از این رابطه لذت خواهد برد. اکثر خانمها به دلیل زیاده روی و غیراصولی عمل کردن آقایان تن به این رابطه نمی دهند. این ژل لوبریکانت مخصوص ، هم روان کننده و هم ضد درد مقعدی میباشد. بهترین حس رابطه از پشت را با ژل لوبریکانت مقعدی بیوتی اسکین تجربه کنید.

برای کاهش درد در رابطه جنسی از راه مقعد بهترین راه آموزش آن میباشد که چگونه اینکار رو انجام بدین در مرحله اول باید رضایت خانم را برای رابطه از مقعد را بگیرید تا زن کمی از نظر فکری آماده تر شود.

در این روش ابتدا زن نسبت به تخلیه روده اطمینان کامل را داشته باشد بعد نوبت به مرد میباشد در اینجا مرد باید با نوازش مقعد ابتدا میتوان با ژل یا روغن نسبت به چرب کردن مقعد و آماده کردن مقعد تلاش کند در مرحله بعد ابتدا انگت اشاره خود را درون مقعد ببرد برای مدتی این کار را ادامه دهد تا رشته های عصبی مقعد درد کمتری را احساس کنند بعد انگشت دوم را درون مقعد برده و به آرامی شروع به نوازش کرده تا جایی که زن آماده شروع رابطه با همسر خود شود بعد سر آلت را فرو ببرید و کمی به همسر خود فرصت دهید تا ماهیچه هایش شلتر شود و آماده رابطه شود این روش میتونه به شما کمک کنه تا درد کمتری رو احساس کنید اگر درست انجام بدید میتونید درد را کاملا از خود دور کنید و از بودن در کنار همسرتان لذت ببرید.

استفاده از ژل لوبریکانت و یا لغزنده کننده ها در هنگام برقراری رابطه جنسی امر شایع و رایجی در میان ایرانیان نیست چرا که بر اساس اطلاعاتی که شخصاً در جلسات مشاوره با زوجین پیرامون کیفیت رفتار جنسی آنان حاصل کرده ام کمتر زوجی ضرورت تهیه و استفاده از ژل لوبریکانت را در فرایند زندگی جنسی خود گزارش کرده اند.

استفاده مرتب لغزنده کننده ها برای عموم زنان توصیه میگردد چرا که بر اساس تحقیقات اخیر پژوهش گران زنانی که در زندگی جنسی خود از لغزنده کننده استفاده میکنند از رضایت مندی جنسی بالاتری برخوردارند. سایت صیغه یابی صیغه یابی سایت سیغه صیقه همسریابی دائم
http://samipatogh.ir/ صیغه یابی
http://yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://p30far30.ir سایت صیغه یابی
http://v55.ir/ این تحقیق که به تازگی از سوی دانشگاه ایندیانا منتشر گردیده است ۲۵۰۰ زن را مورد بررسی خود قرارداده است و به بررسی این سوال پرداخته است که به گزارش سماتک آیا اساساً بین مصرف لغزنده کنند ها و خشنودی جنسی در زنان میتواند رابطه وجود داشته باشد ؟ به منظور پاسخ به این سوال از زنان ۱۸ تا ۶۸ ساله خواسته شده است که تا به مدت چند هفته در هنگام برقراری رابطه جنسی حتماً از لیز کننده جنسی بانوان استفاده نمایند . نتایج تحقیق نشان داد زنانی که از ژل لوبریکانت استفاده نموده اند مقاربت خوشایند تری را نسبت به گروه گواه تجربه گر بوده اند.

این دسته از افراد درد کمتری در هنگام مقاربت تحمل نموده و آسان تر به خشنودی رسیده اند از میان انواع لغزنده کننده ها های متعدد و متنوعی که در قفسه های فروشگاه های در دسترس مشتریان قرار گرفته است تنها لغزنده کننده ها ای آبی ( ترکیبات و اساس آبی ) هستند که مورد تایید متخصصین میباشند و به هیچ عنوان در هنگام برقراری رابطه جنسی لغزنده کننده ها ی روغنی توصیه نمیگردد. از آنجایی که لغزنده کننده ها ی روغنی محیط مناسبی برای تجمع باکتری و قارچ فراهم آورده و همچنین در کارکرد کاندوم اخلال ایجاد مینمایند لذا در هنگام برقراری رابطه جنسی از روغن بچه ، وازلین و یا کرم استفاده ننمایید.

روش استفاده
درب تیوب را باز کرده مقداری ژل را بر روی انگشتتان بریزید. سپس این ژل را به داخل و روی نقطه مورد نظر بمالید و رابطه را شروع کنید. زمانی که ژل خشک شد دوباره مقداری ژل بزنید یا با مقداری آب همان مواد موجود رو بدن را دوباره فعال کنید بنابر این در هر رابطه تنها با مقدار کمی ژل و در صورت خشک شدن با آب می توانید مجددا آن ژل رو فعال کنید. .

انواع ژل های لوبریکانت :
۱٫ اوبریکانت مقعدی : برای نزدیکی از پشت و بر پایه اب WaterBase
۲٫ لوبریکانت واژنال : برای نزدیکی از واژن و صرفا جهت لیز کنندگی مجرا

برای انجام رابطه جنسی مقعدی بهتر است قبل از وارد کردن آلت خود، ابتدا ناحیه مقعد را کمی تحریک کنید. تحریک این ناحیه از بدن برای خیلی ها فوق العاده لذتبخش است. توجه داشته باشید که رکتوم یا خود مقعد بسیار حساس بوده و باید با احتیاط به آن نزدیک شوید!

ساده ترین کار این است که هنگام انجام رابطه جنسی دهانی، بوسیله انگشت ( باید قبلا” ناخنها را کوتاه کرده و دستهایتان را بشوئید) ناحیه مقعد او را نوازش کنید. به عکس العمل او دقت کنید، اگر با این کار شما راحت بود و مشکلی نداشت آنگاه باسن او را بیشتر باز کرده و انگشت را عمیق تر ببرید.

هیچ پزشکی رابطه از مقعد را توصیه نمیکند اون هم به دلیل اینکه رضته های عصبی در نواحی مقعد وجود دارد و ممکن است در اثر رابطه از مقعد باعث صدمه زدن به این رشته های عصبی بشه ممکن است اسفنکتر که یک یک دریچه برای خالی سدن روده بزرگ میباشد و ارادیست ممکن است دچار آسیب شود و پیامد آن از کنترل خارج شدن این قسمت از دستتان است.

قبل از شروع مطمئن شوید که انگشتان شما بخوبی لیز هستند. شما میتوانید از مواد لیز کننده مخصوص استفاده کنید ولی ساده ترین و در دسترس ترین ماده برای اینکار، بزاق دهان شماست!کم کم و به آهستگی انگشت خود را به داخل فرو ببرید. برای حفظ راحتی او مراقب باشید که هیچ فشاری وارد نکنید. هنگامیکه انگشت شما وارد مقعد شد آنگاه به آرامی دیواره آنرا ماساژ دهید تا بتدریج ماهیچه های این ناحیه شل شده و مقعد آمادگی ورود آلت شما را پیدا کند.هنگامیکه احساس کردید مقعد کاملا” شل شده و هردو شما آمادگی لازم را دارید آنگاه مقدار زیادی از ماده لیز کننده را روی آلت خود ریخته و سر آنرا به آهستگی وارد مقعد کنید. بیاد داشته باشید که به منظور حفظ سلامتی خود همیشه و هنگام انجام هر نوع رابطه جنسی حتما باید از کاندوم استفاده نمائید.در ابتدا که میخواهید آلت خود را وارد مقعد میکنید ممکن است انجام آن بسیار سخت بوده و فقط بتوانید قسمتی از آلت را وارد مقعد نمائید. ولی بتدریج که بدن شریک جنسی شما شل تر شود، ورود آلت شما راحت تر شده و میتوانید مقدار بیشتری از آن را وارد نمائید. هرگز برای ورود آلتتان از فشار استفاده نکنید زیرا خطر پارگی و آسیب به مقعد وجود دارد.

آیا رابطه از عقب(مقعد) مشکلی برای زن دارد یا خیر؟

رابطه از راه مقعد یک روابط پر خطر، تعریف و توصیه نشده قرار داره و تا جایی که من اطلاع دارم در اسلام نیز انجام این عمل مکروه شمرده شده و انجام اون توصیه نمیشه. به هر حال از اونجایی که توی روابط جنسی حد و مرز و استانداری وجود نداره بعضی از دخترا و پسرا به انجام اون روی میآرن.

توضیح بیشتر:مشکلی برای دو طرف وجود ندارد البته اگه نکات بهداشتی رو رعایت کنن برای این کار ابتدا خانم ها نسبت به تخلیه روده کاملا مطمئن باشند و باید بعد از تخلیه روده حتما درست خودشونو بشورند کامل حتی درون مقعد را شسته و از پاک بودن آن کاملا مطمئن باشندبرای شروع عمل جنسی توسط مرد برای اینکه دردی برای خانم ها نداشته باشد ابتدا آقایون با انگشت اشاره شروع به بازی کردن با مقعد خانم داشته باشند و میتوانید از ژلهای water base(ژل های طبیعی پایه آب که از داروخانه ها قابل تهیه اس)؛ سایت صیغه یابی صیغه یابی سایت سیغه صیقه همسریابی دائم
http://samipatogh.ir/ صیغه یابی
http://yekkamand.ir سایت همسریابی موقت
http://p30far30.ir سایت صیغه یابی
http://v55.ir/ کرم دست و صورت؛ وازلین؛ روغن زیتون و هر چیز لیز و چرب دیگه جهت آماده کردن هر چه بهتر مقعد استفاده کنن. بعد از اینکه مرد با یک انگشت این کار را انجام داد با ۲ انگشت این کار را ادامه دهد تا خانم ها بیشتر آماده شوند در مرحله بعد خانم باید نقش مفعول را بازی کند تا فاعل بتواند کار خود را انجام دهد در این مرحله زن هیچ حرکتی از خود انجام نمیدهد و مرد باید این کار را به آرامی انجام دهد تا هم لذت از سکس داشته باشن و هم دردی برای زن نداشته باشد.

بهتر است اول ناحیه سر آلت را وارد کرده و بطور آهسته و ریتمیک، آنرا داخل و خارج کنید.هنگامیکه بدن او شل شد،ضمن انجام همان حرکات منظم،مقدار بیشتری از آلت خود را وارد مقعد کنید و همچنان به داخل و خارج کردن همین مقدار از آلتتان ادامه دهید. همین طور تا زمانیکه طرف مقابل هنوز میتواند تحمل کند آلت خود را بیشتر وارد کنید.با توجه به درد شدیدی که ممکن است رابطه جنسی مقعدی برای طرف مقابل داشته باشد، بوسه، نوازش و ابراز کلمات عاشقانه نقش زیادی در کاهش درد و ایجاد لذت از این نوع رابطه جنسی در او دارد. بیاد داشته باشید که هرگز در پایان رابطه جنسی، آلت خود را بطور ناگهانی از مقعد بیرون نکشید، زیرا باعث ایجاد درد شدیدی در وی خواهد شد:: برچسب ها : سایت همسریابی , همسریابی , شیدایی , سایت شیدایی , همسریابی شیدایی , سایت همسریابی شیدایی , شيدايي , همسر یابی , سایت همسر یابی , سايت همسرِيابي , همسر یابی شی ,
ن : شیدایی
ت : شنبه 26 فروردين 1396
دختر چگونه ارضا می شود

اگر تازه نامزد کرده اید و می خواهید یک دختر که قرار است همسر آینده تان باشد را ارضا کنید باید بدانید که دختر چگونه می شود؟ در این پست روش های ارضا کردن دختر بیان خواهد شد. امیدواریم دوران نامزدی شیرینی داشته باشید.

اگر قصد ارضای بدون دخول و یا پاره نشدن پرده بکارت را دارید و در دوران نامزدی هستید میتوانید از انگشت در تحریک این قسمتها و به ارگاسم رساندن همسر خود استفاده کنید.

اگر مردان با همان سکس بدون دخول یعنی مالیدن سینه و دیگر قسمتهای بدن زن که باعث تحریک خود آنها هم میشود ارضا نشدند میتوانند بجای دخول از مالش آلت خود توسط همسر و نیز مالیدن آلت مخصوصا سر آلت به قسمتهای مختلف بدن همسر غیر از دستگاه تناسلی به انزال برسند.

البته بنظر بنده احتیاجی به مالش آلت هم نیست و مرد سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت ازدواج موقت سایت صیغه موقت سایت همسریابی شیدایی
http://www.samipatogh.ir/ سایت همسریابی شیدایی
http://www.samipatogh.ir/ سیقه سیقه با همان ملامسه بدن همسرش ارضاء خواهد شد و به انزال خواهد رسید. نکته دیگر اینکه در دوران نامزدی سعی در ارضا شدن نکنید! مخصوصا آقایان. بیشتر سعی کنید با معاشقه ارضا شوید و معاشقه ی طولانی داشته باشید.

متاسفانه در چنین مواقعی پسرها از روی فیلمهای پورنو تقلید میکنند و همیشه سعی میکنند دختر را مجبور به سکس دهانی کنند. حتی به دروغ به دخترها میگویند که منی با وجود نجس بودن دارای خواص هست و حتی برای پوست مفید است و…

هم سکس دهانی و هم سکس مقعدی بخاطر اینکه زنها از این نوع تنفر دارند و در سکس دهانی منی نجس است و آلت و مقعد هم که درد و خونریزی و…. وجود دارد در اسلام حرام شده است. اطراف آلت مرد مو رشد میکند و عرق هم که هست فکر کنید چقدر میکروب میتواند در آن قسمت وجود داشته باشد؟!

در مالش آلت مرد برای به انزال رسیدن میتوانید با کف صابون آلت را خیس کنید و زن با دست بصورت حلقه اطراف آلت مرد را بگیرد و با مالش و بصورت حلقه دور آلت بالا و پایین کند تا مرد ارضا شود که البته در هنگام بالا آمدن حتما دست به سر آلت تماس پیدا کند. این کار بهتر است خیلی کم و بندرت صورت گیرد ولی باز هم تاکید میکنم در دوران نامزدی در پی ارضاء شدن از طریق معاشقه باشید تا ارضاء شدن با سکس!

در دوران نامزدی سعی شود بیشتر از طریق ماساژ و ملامسه ارضا شوید نه دخول! چون خطر حاملگی هست و مواردی بوده که کاندوم پاره شده و شخص دیر متوجه شده یا نتوانسته از روش “جلوگیری اورژانس پس مقاربت” استفاده کند و…

برای رسیدن به ارگاسم و نیز پاره نشدن بکارت فقط میتوانید از روش اول یعنی تحریک چوچوله(کلیتوریس) استفاده کنید.

زنها بسته به محل تحریک دو نوع ارگاسم دارند:

نوع اول ارگاسم بوسیله تحریک کلیتوریس است که شایع میباشد.در این روش کلیتوریس باید با لمس تحریک شود. نوع دوم ارگاسم از طریق واژن میباشد.این نوع ارگاسم از طریق فشار(معمولا”فشار نوک آلت مرد) روی نقطه جی ایجاد میگردد.نقطه جی در دیواره قدامی واژن در فاصله حدود 2 اینچی از مدخل آن قرار دارد. در احساس این دو نوع ارگاسم تفاوت زیادی وجود داردکه شایدبه علت تفاوت عصب گیری کلیتوریس با نقطه جی باشد .

چوچوله یا کلیتوریس (Clitoris )

گاهی پیدا کردن چوچوله برای خود زن یا فردی که در حال امیزش با اوست مشکل است زیرا گاه کاملا در جوف لبهای بزرگ فَرج پوشیده شده و به اصطلاح در زیر سقف ان مخفی است (البته در هر حال نوک ان تا حدی بیرون است). چوچوله در جریان تحریکات جنسی بزرگ می شود و بافت آن از همان بافت عمامه چول مردان است. ضمنا فقط 4% از کل جسم چوچوله در خارج از بدن زن قرار دارد بنابراین نسبت به آلت مرد کوچکتر می نماید و دارای لوله مدور هم نیست و فقط به در آمیزش لذت جنسی را بیشتر می کند و در هنگام تحریک زن پر از خون می شود و حالت سفتی به خود می گیرد.ضمنا هیچ عضو جنسی در مردان به حساسیت چوچوله وجود ندارد. چوچوله توسط کلاهکی (Clitoris hood) پوشیده می شود.

نقطه جی (G-Spot)

جی اسپات توی مهبل( تقریبا دو سوم راه) واقع شده. برای یک زن یا دختر کمی مشکل است که با انگشت خودش به این مرکز برسد و بهترین کار این است که شریک جنسی با انگشت یا آلت تناسلیش تحریک جی اسپات را انجام دهد. تحریک این مرکز به ارگاسم( اوج لذت جنسی) در اکثر زنان منجر میشود. طوری که در بعضی زنان مایعی از آن ترشح میشود. در باره این مایع نظرات متفاوتی بیان میشود.بعضی ها میگویند که همان ادرار است و بعضی آن را شبیه مایعی میدانند که از پروستات مردان تولید میشود .

نقطه جی در واژن در دیواره قدامی (دیواره جلویی ) واژن و در عمق تقریبی دو سوم آن قرار گرفته است. بافت این نقطه در موقع لمس حالتی نرم و اسفنجی و در عین حال كمی چروك خورده تر (مانند آدامس جویده) از باقی دیواره دارد.

یافتن این نقطه: اگر زن روی كمر دراز بكشد با داخل كردن انگشت میانی یا اشاره (كه این كار را به دلیل موقعیتی ورود، شخص دیگر بهتر از خود زن میتواند انجام دهد) داخل واژن به طوری كه كف دست رو به بالا باشد؛ با حركت خم كردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بیا (Come Here Gesture) میتوان این نقطه را یافت و تحریك كرد. تقریبا ورود دو بند انگشت برای تحریك این نقطه كافیست.

لازم به ذكر است كه همه خانمها دارای این نقطه نمی باشند. اما خانمهایی كه دارای این نقطه هستند لذت بسیار زیادی را با تحریك این نقطه میتوانند تجربه نمایید كه بسیار متفاوت از باقی دیواره واژن خواهد بود. ممكن است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، در صورتی كه جهت ورود آلت به گونه ای باشد كه آلت این نقطه را لمس كند لذت زن در حین نزدیكی بیشتر خواهد بود. ضمن آنكه با فشار كف دست روی بخش فوقانی برجستگی بالایی آلت تناسلی زن (Pubic Area) در زمانی كه آلت تناسلی داخل واژن میباشد و عمل نزدیكی در حال انجام است، لذت زیادی را برای زن به همراه خواهد داشت.

نقطه G کجاست؟

اگر داشته باشید، نقطه G 2/5 تا 5 سانتیمتر داخل واژن روی دیواره جلویی قرار دارد. باید بتوانید با انگشت آنرا حس کنید. اگر از نظر جنسی تحریک نشوید یعنی بزرگتر از یک نخودفرنگی نیست. اما اگر تحریک شدید، یعنی اندازه آن بزرگتر از این است.

نقطه G بیشتر از اینکه یک نقطه باشد، یک محل خاص است. اگر میخواهید بررسی کنید و ببینید که شما هم این نقطه را دارید یا نه، باید به دنبال یک محل زبر و تقریباً گردوشکل باشید که نسبت به بقیه سطح واژن که صاف و نرم است متفاوت است.

نقطه G چیست؟

برای خیلی از خانمها، نقطه G ناحیه ای بسیار حساس و تحرک کننده است که ساعتها به آنها لذت می دهد. برای خیلی های دیگر نقطه ای برآمده در واژن است که اگر بیش از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نیاز دارد به دستشویی برود. خیلی از خانم ها هیچ حسی در این نقطه احساس نمی کنند و خیلی ها هم اصلاً این نقطه را در واژن خود ندارند.

تئوری های مختلفی درمورد اینکه نقطه G واقعاً چیست، وجود دارد. یک دیدگاه این است که نقطه G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقایان است. نبود کروموزوم Y در جنین در حال رشد مونث، سلولها را در محلی مشابه یعنی در همان نقطه G کنار می گذارد. متخصصین دیگری با تئوری پروستات هم عقیده هستند اما آنرا بیشتر توضیح می دهند و میگویند این تنها دلیل حساس بودن این نقطه نیست. آنها به چوچوله و مجرای پیشاب بعنوان منابع لذت دیگر اشاره میکنند که هر دو آنها را می توان با دیواره جلویی واژن تحریک کرد. به همین دلیل محل های زیادی برای ارضاء جنسی وجود دارد و دیگری نیازی به گشتن دنبال نقطه G نیست.

متخصص دیگری که اولین بار نقطه G را به اطلاع عموم رسانید اخیراً استفاده دیگری برای آن کشف کرده است. او در تحقیقات خود نشان داده است که تحریک کردن نقطه G می تواند آستانه درد را تا 47% بالا ببرد. اگر محرک موجب تحریک جنسی فرد شود، آستانه درد تا 84% بالا می رود، و 107% روی ارگاسم تاثیر دارد. فرضیه او این است که این نقطه حساس یکی از مسکن های طبیعی طبیعت برای زایمان و وضع حمل است.

با همه این حرفها هنوز کسی دقیقاً نمی داند نقطه G چیست اما مسئله مهم این است که ببینید شما این نقطه را دارید یا نه.

با آن چه باید کرد؟
وقتی فهمیدید که شما این نقطه را دارید یا نه، سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت ازدواج موقت سایت صیغه موقت سایت همسریابی شیدایی
http://www.samipatogh.ir/ سایت همسریابی شیدایی
http://www.samipatogh.ir/ سیقه سیقه باید کشف کنید که آیا این نقطه می تواند به شما لذت بدهد یا برایتان آزاردهنده است. مالیدن معمولاً بهترین راه برای تحریک آن است.

معمولاً توصیه می شود که انگشت سبابه تان را تا بند انگشت دوم وارد کنید و نقطه مورد نظر را با حرکت رو به جلو به سمت دیواره جلویی بکشید. باید امتحان کنید و ببینید که حرکتتان چگونه باشد که بیشترین لذت را به شما بدهد. مهم این است که از نظر جنسی تحریک شوید. شایان ذکر است که حساسیت به این نقطه در روزهای مختلف ماه متفاوت است.

در طی این تحریک، اولین حسی که به شما دست می دهد این است که به دستشویی بروید. شاید به این دلیل است که نقطه G روی دیواره جلویی است و به مثانه تان شما فشار وارد می شود. بهتر است اول مثانه تان را خالی کنید و بعد اینکار را امتحان کنید. چند بار اول کمی برایتان عجیب خواهد بود اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد.

حس کردن آن در طول رابطه جنسی
برحسب اندازه و محل دقیق نقطه G این احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنید یا نکنید. اگر لگنتان بلند شود احتمالاً می توانید آنرا حس کنید.

راه دیگر حس کردن آن این است که در حالت ایستاده خم شوید و اجازه بدهید که آلت جنسی از پشت وارد واژن شود.

انزال خانم ها
خیلی از خانمها می گویند که وقتی نقطه G را تحریک می کنند، انزال پیدا می کنند. تحقیقات نشان داده است که تقریباً 10 درصد از خانم ها طی ارگاسم یا تحریک جنسی بین 9 تا 900 میلی لیتر مایع از مجرای پیشاب خارج می کنند. گروهی از دانشمندان روی برخی از این مایعات آزمایش کردند و متوجه آنزیم های پروستاتیک شدند و به این تئوری رسیدند که نقطه G تقریباً مشابه پروستات در آقایان است.

اما گروهی دیگر با آزمایش روی این مایع گفتند که خیلی شبیه به ادرار است. آخرین تفکرات در این رابطه این است که این مایع نوعی دیگر از ادرار است که با تحریک جنسی تغییرات شیمیایی در آن رخ می دهد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

حرف آخر
یادتان باشد همه ما خاص هستیم. ممکن است شما نقطه G را داشته باشید یا نداشته باشید. اگر می خواهید این مسئله را کشف کنید، اگر متوجه شدید که این نقطه را ندارید فکر نکنید که دنیا به آخر رسیده است. راه های خیلی زیادی برای لذت بردن از رابطه جنسی وجود دارد و نقطه G فقط یکی از آنهاست.:: برچسب ها : سایت همسریابی , همسریابی , شیدایی , سایت شیدایی , همسریابی شیدایی , سایت همسریابی شیدایی , شيدايي , همسر یابی , سایت همسر یابی , سايت همسرِيابي , همسر یابی شی ,
ن : شیدایی
ت : شنبه 26 فروردين 1396
چگونه زنان را هات و شهوتی کنیم (جزئیات کامل)

زنان را چگونه شهوتی کنیم ؟

شوهران و همسرانی هستند که دلشان میخواهد زن شان را شهوتی و هات کنن ، برای کردن همسر خود در ادامه مطلب روش های چگونه زنان را داغ و شهوتی کنیم بیان شده است با سماتک همراه شوید.

برای داغ شدن بدن خانم ها در رابطه جنسی و برانگیخته شدن آن ها ذکر چند نکته ضروری است که می تواند به خانم ها کمک کند.

نکات جنسی ویژه زنان

1-هنگامی که همسرتان از شما عمل زناشویی را طلب می‌کند او را منتظر نگذارید .

2-به گونه ای رفتار کنید ، که همیشه در اختیار شوهر خویش باشید و او را از آنچه که در شریعت مجاز است ، منع نکنید .

3-هر زنی حق دارد بداند چگونه می تواند از رابطه جنسی لذت ببرد ، بنابراین سعی کنید متوجه شوید که در چه موقعیت هایی از رابطه با همسرتان لذت بیشتری می برید؛ گرمی ، وقت مناسب ، شادمانی ، چه مکانی و چگونگی رابطه و … ، برای خود حق قائل باشید که شما هم اجازه دارید از همسرتان لذت ببرید ؛ زیرا شما هم شایسته آن هستید که وقتی برایتان صرف شود و با لذت جنسی آرامش یابید .

4- به گزارش سماتک رابطه ای دوستانه بلکه عاشقانه با همسرتان داشته باشید ، اگر چنین رابطه ای نباشد از رابطه جنسی بهره لازم را نخواهید برد .

5-به ویژگی های فردی ، ظاهری ، آرایش ، تنوع لباس ، راه های دلربایی از همسر و حتی توجه به تناسب اندام ، بهداشت و… می تواند شما را جذاب‌تر نشان دهد ؛ زیرا جذابیت ظاهر ، نرمی رفتار و پاکیزگی در جنبه های مختلف در کشش جنسی همسرتان بسیار مهم و تعیین کننده است

6-می توانید گفته خود را با لبخند محبت آمیز بر لب همراه کنید و با پرهیز از شرم زدگی بی مورد همراه با ظرافتی پنهانی در رفتار و حرکات ، یا با سخنان نرم و مکرر و ارادی جمله های پر کشش بر جان و روان همسرتان تاثیر بگذارید .

7-مناسب است هنگامی به فعالیت جنسی بپردازید که تحریک پذیری بیشتری وجود دارد ، اگر در روز های بخصوصی از دوره ماهانه میل جنسی تشدید می شود ، در همان روز ها همسر خود را به هم خوابی دعوت کنید و همواره پیش از آن استراحت کافی کرده باشید
:: برچسب ها : سایت همسریابی , همسریابی , شیدایی , سایت شیدایی , همسریابی شیدایی , سایت همسریابی شیدایی , شيدايي , همسر یابی , سایت همسر یابی , سايت همسرِيابي , همسر یابی شی ,
ن : شیدایی
ت : شنبه 26 فروردين 1396

سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

ب جدي در آينده دارد و امروز اين دانش در گسترده ترين حد قابل تصور، سعي در ا همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی رتقاء سطح سلامت بارداري و پس از آن دارد، حتي سلامت بارداري را مي تواها قبل در نظر گرفت:

ن از ماه
این کارها را قبل از بارداری انجام دهید
1. قبل از تصميم به بارداري حتما با پزشك مشورت كنيد. اين امر احتمال هرگونه مشكلي در طول اين دوران را به حداقل مي رساند. پزشك تاريخچه مصرف داروها، بيماري هاي شما، سابقه فاميلي و مسائل مختلف را در نظر مي گيرد كه مجموعه اين عوامل، باعث يك بارداري مطمئن خواهد بود.

2. حفظ تناسب اندام، علاوه بر آرامش و رضايت رواني، كمك مناسبي به فرايند ز همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی ايمان است. پياده روي سريع و مرتب، شنا و فعاليت هاي شبيه آن، باعث افزايش قدرت قلب، ريه ها و قوام عضلات بدن مي شوند.

3. تغذيه مناسب قبل از بارداري به بدن كمك ميكند تا تمام نيازهاي غذايي كودك براي رشد و تكامل تأمين شود. براي اين منظور ميتوان از بسته هاي تغذيه اي مكمل استاندارد مثل «ليدي ميل » بهره برد كه امروزه به طور جدي مورد توجه محافل علمي مربو ط به مراقبتهاي بارداري قرار دارند.

4. در مورد اشتغال، نفس عمل مشكلي پيش نخواهد آورد اما از تماس با مواد شيميايي، دود، اشعه و امثال آن بايد حذر كنيد و به خاطر داشته همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی باشيد كار سنگين يا طولاني مدت ميتواند باعث زايمان زودرس يا كم وزني نوزاد متولد شده شود.

5. مواردي مانند رژيم هاي طولاني مدت كاهش وزن و در مقابل آن وزنهاي خيلي بالا، ميتوانند تهديدكننده بارداري يا حتي باروري باشند، در اينگونه شرايط حتما با پزشك خود مشورت كنيد.

6. تغذيه حين بارداري هم اهميت جدي دارد. متأسفانه به دليل مشكلات تنظيم دقيق كالري و ساير مواد مغذي، معمولا اين امر به كمبودهاي غذايي يا به طور معكوس، افزايش وزن منجر ميشود كه براي حل اين مسئله، توصيه علمي استفاده از مكمل هاي آماده است. حتما دقت كنيد اي همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی ن مكملها، واجد استانداردهاي علمي لازم باشند، ضمنا توجه كنيد كه به صرف وجود آهن يا اسيد فوليك در يك بسته غذايي، از يك مكمل ايده آل استفاده نکرده اید. در اين دوران، نياز به يك بسته كامل غذايي با تأمین تمام مواد مغذی ضروری مورد نياز داريد.

7. ويزيت اول عموما از زمان اطلاع از بارداري در ماه اول تا سوم است كه بعد از آن بهتر است با فواصل 6 هفته حفظ شود و در ماه آخر به ويزيتهاي هفتگي ارتقا يابد.

قبل از بارداری,بارداری,دوران بارداری

8. كلاسهاي بارداري، فضاهاي بسيار مناسبي براي كسب مهارتهاي لازم اين دوران است و اگر در همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی نزديكي محل زندگي شما چنين امكاني فراهم نيست، ميتوانيد با كمك متخصصان، مقدمات آن را به سادگي فراهم كنيد.

9. گاهي نوزاد يا كودك دچار برگشت شير مادر يا حتي شيرخشك است. در اين همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی موارد با دوري از هر گونه استرس، ميتوانيد از پزشك خود براي استفاده از شيرهاي مخصوصي كه در اين زمينه موجود است، مشورت بگيريد و بدين وسيله كودك را از هرگونه سوء تغذيه يا اختلال رشدي دور نگه داريد، حتما دقت كنيد در تركيب شير خشك از مواد حساسيت زا مانند صمغ گياهي استفاده نشده باشد.

10. در مورد روش زايمان حتما منطقي باشيد و اگر پزشك معالج شما، جراحي همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی را ضروري نميداند، در حيطه عوارض ناخواسته آن وارد نشويد. امروزه روشهاي متنوع زايمانهاي كم درد يا بدون درد در مراكز درماني معرفي شده اند كه با مشورت پزش كتان، ميتوانيد يكي از آنها را انتخاب كنيد.

11. كودك را به پشت بخوابانيد. استعمال سيگار را در اطرافش ممنوع كنيد، از پوشاندن لباس زياد يا انداختن پوششهايي مثل پتوي سنگين،لحاف يا قنداق خودداري كنيد. رعايت اين موارد، احتمال سندرم مرگ ناگهاني نوزاد را بسيار كم خواهد كرد.

12. هيچ جايگزين كاملي براي شير مادر وجود ندارد و با هيچ توجيهي، كودك دلبند خود را از شير مادر محروم نكن همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی يد. به خاطر داشته باشيد مواردي مانند حفظ تناسب اندام، جلوگيري از كمبودهاي تغذيه اي، ايجاد هماهنگي كامل با محيط محل كار، كمبود ميزان شير، احتمال برگشت شير مادر توسط كودك و نظاير آن، هر كدام راه حلهاي علمی و منطقي مختص به خود را دارند، كه اكثرا شامل استفاده از شيرخشك نميشود.

13. اگر كودك شما به تشخيص پزشك، دچار حساسيت به پروتئين شير يا عدم تحمل شير است هم، باز بهتر است از شير صرفنظر نكنيد، شيرهاي با پايه پروتئيني سويا ميتوانند اين معضل را حل كنند.

14. در مورد نوزاداني كه با تاييد پزشك، بايد با شيرخشك تغذيه شوند، در انتخاب همسريابي شیدایی همسريابي سایت ازدواج موقت همسریابی شیدایی همسریابی موقت
http://samipatogh.ir بهترین سایت همسریابی بهترین سایت همسریابی نوع آن دقت كنيد. از شيرهايي استفاده كنيد كه تازه تر و با كيفيت پروتئيني بالاتري باشند.

منبع:shahrzadpress.com

سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

سایت همسریابی شیدایی - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت


ن : شیدایی
ت : چهارشنبه 7 بهمن 1394


ازدواج یک پیشنهاد هیجان انگیز است و زندگی را تغییر می دهد. ولی همیشه یک احساس ناشی از نگرانی را به همراه دارد. نگرانی از مقدمات برگزاری جشن عروسی. حتی اگر قرار باشد این روز بزرگ در زندگی را یک سال دیگر و یا بیشتر جشن بگیرید، دراجرای خیلی موارد ممکن است نقصان پیش آید. خود من به عنوان کسی که این مطالب را مینویسد، آرزو داشتم که ای کاش قبل از برگزاری مراسم عروسی ام این موارد را میدانستم. آینده نگری بهترین راهنما است. حتی با وجود لذتی که از جشن عروسی خود بردم، ولی اگر قرار بود آن روز دوباره تکرار شود در بعضی از موارد تغییرات کوچکی را لحاظ خواهم کرد.

1 - طی این دوره شما حداقل با یک نفر مخالفید، از او می رنجید و نسبت به او ابراز گناه خواهید داشت
جشن عروسی شبیه به برگزاری یک مهمانی بزرگ است (که طبیعتا استرس آور است). علاوه بر آن این مهمانی بزرگ مثل یک توپ خیالی است که هر که از راه می رسد آن را به مسیر مورد نظر و به صلاح خود شوت میکند. بعضی افراد ذاتاً دوست دارند در مرکز توجه و برنامه ریزی های اینگونه باشند.
متوجه خواهید شد که نامزدتان نسبت به رنگ دستمال رومیزی یک ایده مضحک دارد که سر آن تا مرز جنگ با شما مخالفت می کند. و یا بد تر اینکه وی هیچ علاقه ای ندارد که در مورد رنگ دستمال حتی ابراز نظر کند. شما ممکن است بدخواهانه اسم عده ای را از لیست مهمانان حذف کنید یا مخارج هنگفتی را صرف تهیه لباس نمایید.

در ذهن خود موازنه ای ایجاد کنید مبنی بر اینکه جشن ازدواج تنها مختص به خود شما نیست و بدانید که در پایان، این روز متعلق به شماست. شما خیلی نسبت به این موضوع نگران هستید که دیگران در باره تصمیاتی که برای این جشن گرفته اید چه فکری می کنند و بسیار تلاش میکنید که اطرافیان دخیل در این مراسم را راضی نگه دارید. مگر اینکه قصد داشته باشید مخفیانه ازدواج کنید، در غیر این صورت می بایست به نظر اطرافیان به ویژه اعضای نزدیک خانواده که در این رویداد مبارک با شما سهیم هستند احترام بگذارید. اما در همین زمان تشخیص می دهید که آزرده می شوید. نگاهی به عقب داشته باشید، که این یک روز مشترک بین شما و همسرتان است و نه دیگران، و به همین دلیل نسبت به نظر دیگران و اینکه خواست آنها چیست نگران نباشید.

2 - دو دل بودن هم به اندازه یک عروس خود پسند و خود محور بد است
از تصمیم گیری متنفرم. حاضرم یک تی شرت کهنه بپوشم ولی در خصوص اینکه کجا و کی برای خرید برویم تصمیم نگیرم و سعی میکنم جایگزین داشته باشم. اما ازدواج با میلیونها تصمیمی که می بایست اتخاذ گردد برای من یک شکنجه واقعی بود. نه اینکه بگویم هر عروس و دامادی این مشکل را خواهد داشت و با یک برنامه ریزی ابدی از پیش تعیین شده قدم در این جشن خواهند نهاد، ولی این میلیون ها تصمیم می تواند شما را از پای درآورد.

3 – اگر شما در مورد هر تصمیمی دو دل هستید، دست نگه دارید یا تا جایی که زمان ایجاب می کند به بهترین شکل تلاش خود را بکنید
تا جایی که توان دارید، با هر چه در دسترس دارید و در هر جایی که هستید تلاش خود را بکنید.
من نمیتوانستم در مورد مدل آرایش مو ساقدوش هایم بی تفاوت باشم ، اما وقتی نمیدانستم دقیقا چه چیزی می خواهم، به نگرانی های عروسی ام افزوده شد. قبل از دخیل کردن دیگران، خواسته خود را مشخص کنید. حداقل به خاطر مسائل مهمتر.

4 - مسائل مهمتر در اولویت باشند
جشن ازدواج یک رویداد به یاد ماندنی و زیبایی است که یک بار و به بهترین نحو در زندگی شما رخ می دهد. به همین دلیل، شما که در مرکز این رویداد زیبایی هستید دوست دارید هر امر کوچکی به بهترین شکل انجام شود و هر کسی خوشحال باشد.
در آمد شما هر چه قدر که باشد، از صد دلار تا صد هزار دلار، فقط بر موارد به یاد ماندنی و مهم تمرکز کنید ( و پول برای انجام آنها پس انداز نمایید ) و در مورد مسائل جزیی تر دیگر نگران نباشید. به عقب که برمی گردم، فکر کنم مهمترین تصمیمی که من و همسرم گرفتیم در خصوص محل برگزاری مراسم بود : آنجا برای گردهم آیی تمام دوستان نزدیک و اقوام مناسب بود. یک برنامه ریز عروسی با یک پیشنهاد خوب به ما پیوست و غذای مراسم عالی بود. یک تجربه تکرار نشدنی با کسی که به او عشق می ورزیم، و این اصل کار است.
اگر چه، قطعا ما میتوانستیم کمی از هزینه هایی که صرف جایگاه عروس داماد، خرید ازاین سر شهر به آن سر شهر برای گل و ماشین عروس و دعوت نامه ها و کرایه لباس و تمام موارد جزیی دیگر شد صرفنظر کنیم، چرا که خیلی هم جز مسائل به یاد ماندنی نبودند.( اگر چه که فقط در عکس های آن روز به یادشان می افتیم.) می توانید با خرید و انجام کارهای عروسی در محدوده خودتان و حتی الاامکان به وسیله خودتان و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر ازدواجتان که بیش از بقیه موارد به یاد می مانند، در بودجه عروسی خود بیشتر صرفه جویی کنید.

5 - بر متصدیان برگزاری ازدواج خود نظارت کنید
حتی اگر متصدی ازدواج شما از سوی یک فرد آشنا و یا برنامه ریز مراسمتان معرفی شده و کیفیت برگزاری مراسم به عملکرد وی بستگی دارد، مطمئن شوید که همسو با خواسته های شما اقدام خواهد کرد. شاید در این خصوص برای ازدواج خودم ساده لوحانه عمل کردم. اما گمان میکردم بعد از بحث با دی جی و موزیک های عروسی که می پسندیدیم این بخش را از سر گذراندیم، در واقع می بایست ویدوهای قبلی آنها را میدیدم تا از نوع زنده اجرایشان مطمئن می شدم، من هنگامی که مجری ناگهان موزیک را به هیپ هاپ تغییر داد و گفت ( متشکر از مهمانانی که این موزیک را درخواست کردند، اما به نظر میرسید درخواستی خارج از جمع مهمانان بود ) بهت زده شدم .
علاوه بر اینکه با آنها رودر رو صحبت می کنید و نمونه کارهایشان را می بینید، اگر امکان داشت اجرای زنده آنها را در یک موقعیت واقعی ببینید.

6 - لیستی از عکس هایی که می پسندید و سایر موارد را تهیه نمایید
مطمئن شوید هرآنچه که می خواهید را در عملکرد متصدی مراسم خود می یابید و آنها را با فهرست خود مطابقت دهید. تنها اعتماد به اینکه آنها کار خود را می دانند کافی نیست. وقتی به گذشته فکر می کنید، ممکن است تصور کنید و با خود بگویید " چرا این حاملان گل و حلقه را پذیرفتم".

7 – تشریفاتی که خیلی برایتان اهمیت ندارد را از برنامه حذف کنید
هیچ وقت پرتاپ دسته گل برای عروس آینده را فراموش نخواهم کرد، فقط صدای تق زمین خوردنش را شنیدم. ساقدوشها و مهمانان خانم علاقه ای به این سنت نشان نداند. حالا این یک موضوع خنده دار است و باید در آن زمان می بایست بهتر عمل میکردم.

8 - در مورد هدیه های یادگاری مهمانان عروسی سختگیری نکنید
خیلی راحت می توانید از این مرحله هم عبور کنید، در نهایت سعی می کنید با پیشنهاد تنوع هدایا با قیمت های مختلف میهمانان خود را راحت بگذارید و این بی دردسرترین خریدی است که می توانید تجربه کنید. بدون زحمت.

9 - برای بدترین، برنامه ریزی کنید
مهم نیست چقدر برنامه ریزی دارید، یک چیزی بالاخره آن روز از کنترل شما خارج می شود. برای آن برنامه ریزی کنید. قصد دارید مراسم در فضای باز باشد؟ پس به دنبال مکانی باشید که فضای سربسته هم داشته باشد تا در مواقع طوفان احتمالی با مشکل مواجه نشوید. می خواهید غذایی سفارش دهید که قبلا امتحان نکرده اید؟ مطمئن شوید در آن اطراف کسی از همراهان مراقبت های دارویی ضد الرژی را به همراه دارد. من یک بار همچنین وضعیتی را تجربه کرده ام که دچار کهیر پوستی شدم و از خواهرم به خاطر به همراه داشتن داروی ضد حساسیت متشکرم. برای اتفاق غیره منتظره هرچه که باشد ، از تغییر وضعیت آب و هوایی گرفته تا شلوغی و حتی آلرژی غذایی، همیشه آماده باشید.

10 - همیار،همیار، همیار
هیچ وقت دوست ندارم از کسی کمک بگیرم. یک بار میتوانستم این کار را بکنم و آن زمان جشن عروسیم بود. همه پیشنهاد کمک و همیاری می دادند ولی من هنوز هنر همیاری را یاد نگرفته بودم. می توانید در فهرست کارها به دنبال کوچکترین کار بگردید و انجام ان را به یک شخص مطمئن که تمایل دارد به شما کمک کند بسپارید.

11 - قبل از عروسی مراقب سلامتی خود باشید
کار های غیر معمول و خطرناک انجام ندهید. مثل بازی بولینگ قبل از مراسم. ( مچ پای من سر بازی بولینگ درست یک شب قبل از عروسی دچارپیچ خوردگی شد).
جداً مواظب سلامتی خود باشید و به خود استرس راه ندهید. روز عروسی شما با هر نوع برنامه ریزی که داشته اید کم یا زیاد،( چه کهیر بزنید و یا حتی بر پای خود بلنگید) قرار است یک رویداد خاطره انگیز و مهیج باشد.تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


ن : شیدایی
ت : چهارشنبه 7 بهمن 1394

رابطه هم می تواند رشد و شادی متقابل ایجاد کند و هم بعد از مدتی خسته کننده، خفه کننده و آسیب رسان شود. هر رابطه ای، چه چند هفته طول بکشد و چه یک عمر دوام پیدا کند، هدف خود را دارد. مسئله مهم این است که رابطه باید از شما حمایت کرده، تشویقتان کند و برای تبدیل شدن به انسانی بهتر شما را به چالش بکشد نه اینکه همه انرژی تان را گرفته و باعث شود احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید.

اگر مجبور هستید به خاطر رابطه ای که در آن هستید، یکی از موارد زیر را قربانی کنید، زمان آن رسیده که این رابطه را دوباره ارزیابی نمایید.

۱. آزادی تان
اگر به طور مداوم باید گزارشات کارهای خودتان را به طرفتان بدهید یا از اینکه با یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان جایی رفتید، احساس گناه کنید، نشان می دهد که آن فرد اعتماد به نفس ندارد. رفتارهای مالکیت جویانه معمولاً بخاطر احساس عدم امنیت و اعتماد درونی افراد است که بخاطر اتفاقاتی که در کودکی برایشان افتاده ایجاد شده است. حتی اگر این فرد بسیار مهربان بوده و لیاقت دوست داشتن را داشته باشد، باید ارتباطتان را با او قطع کنید تا بتواند زخم های خودش را درمان کند. رفتارهای کنترل کننده نشان میدهد که فرد با خودش احساس راحتی نمیکند و چنین فردی قبل از اینکه وارد یک رابطه جدی شود، باید مشکلات درونی اش را برطرف کند.

۲. خودتان
هیچوقت خودتان را برای کسی دیگر تغییر ندهید. فردی که واقعاً باید در زندگی کنار شما باشد، شما را همانطور که هستید دوست خواهد داشت، هیچوقت هم از شما نمیخواهد که خودتان را تغییر دهید چون از خود واقعی شما لذت میبرد. البته همه روابط به کمی مصالحه نیاز دارد، مثل اینکه در رستورانی غذا بخورید که او دوست دارد نه رستورانی که خودتان واقعاً دوست داشتید بروید اما نباید شخصیت و هویت واقعی خودتان را برای کسی دیگر عوض کنید. بدون هیچ رودربایستی و خجالت خودتان باشد و اگر طرفتان نمی تواند آن را قبول کند، مشکل از اوست نه شما.

۳. خوشبختی تان
اگر کسی نمی تواند زندگی شما را ارتقا داده و به لذت هایتان اضافه کند، واقعاً به چه دلیل باید کنار شما باشد؟ اگر طرفتان فقط باعث ناراحتی تان میشود و باعث میشود احساس بدی نسبت به خودتان و زندگی پیدا کنید، زمان آن رسیده که آن رابطه را ترک کنید. شما به کسی نیاز دارید که با ارتعاشات انرژی شما همخوانی داشته باشد و به زندگی تان شور و هیجان بدهد نه اینکه همه انرژی زندگی شما را بگیرد.

۴. تفریح و سرگرمی تان
آیا از بودن کنار آن فرد لذت میبرید؟ آیا میتوانید با هم مثل بچه ها از ته دل بخندید و چیزهای جدیدی را امتحان کنید؟ در همه روابط هرازگاهی اختلاف پیش میآید اما حتی بعد از مدتی طولانی کنار هم بودن، هنوز هم باید بتوانید فعالیتهایی را در کنار هم انجام دهید که کودک درون شما را بیرون بیاورد، هیچوقت نباید قید تفریح و لذت در رابطه را بزنید. بدون این تفریحات، زندگی بسیار خسته کننده خواهد شد و تنها چیزی که برایتان باقی خواهد گذاشت استرس است.

۵. آرزوهایتان
یک رابطه ایده آل از دو فردی تشکیل میشود که هدفی مشترک داشته و همدیگر را در هر قدم برای رسیدن به آن هدف یاری کنند. یا دو نفر با آرزوهای متفاوت که همدیگر را برای رسیدن به این آرزوها تشویق میکنند. اگر طرفتان در مسیر مشابه شما نیست، بی درنگ از آن رابطه بیرون بیایید. اینکه از زندگی چه می خواهید قسمت عمده ای از شما را تشکیل میدهد و مطمئناً در زندگی تان به کسی که مانع رسیدن شما به اهدافتان باشد نیاز ندارید.

۶. آرامش درونی تان
کسی که در زندگی کنار شماست باید حس آرامش عمیقی به شما بدهد که هرج و مرج و مشغله های زندگی را از یاد ببرید. اگر او باعث اضطراب، عصبانیت و استرس شما میشود. فقط انرژی شما را تحلیل برده و شما را دربرابر انرژی منفی آسیب پذیر میکند. او باید درون خود آرامش داشته باشد و این آرامش را به شما هم منتقل کند.

۷. میلتان به اکتشاف
زندگی یعنی تجربیات جدید، بنابراین اگر طرفتان به امتحان کردن چیزهای جدید تمایل ندارد و شما را هم از این کار منع میکند، مطمئناً مدت زمان زیادی نمیتوانید با او احساس خوشبختی کنید. طرفتان باید شما را به خطر کردن تشویق کند، چون این خطر کردن ها است که باعث رشد و پیشرفت شما خواهد شد.

۸. روابط دیگرتان
رابطه شما با دوستان و خانواده نباید بخاطر نامزد یا همسر شما قربانی شوند. کسی که چنین چیزی از شما میخواهد حس مالکیت دارد. طرف شما باید به شما این امکان را بدهد که بتوانید با دوستان و خانواده خود بدون اینکه کنترلتان کند، وقت بگذرانید. دقت کنید که کسی را انتخاب کنید که برای شاد و راضی بودنش نیاز نداشته باشد که همیشه و در همه جا شما کنارش باشید.

۹. اعتقادات معنوی/مذهبی تان
خیلی ها بخاطر طرف مقابلشان اعتقادات خود را عوض میکنند اما اینکه واقعاً بخواهید به آن اعتقادات روی بیاورید تااینکه به خاطر فردی دیگر خودتان را مجبور به پذیرفتن آن کنید، خیلی فرق میکند. هیچ رابطه ای اینقدر ارزش ندارد که بخاطر آن اعتقادات درونی خودتان را از دست بدهید. طرفتان باید بتواند تقویت کننده زندگی معنوی شما باشد و همراه با شما رشد کند.

۱۰. معاشرتتان
هر رابطه نیاز به تعهدی عمیق به گوش دادن به حرف های طرف مقابل و درک افکار و احساسات او دارد. یک رابطه دوستانه و آزاد از دو فردی تشکیل میشود که برای نظرات همدیگر ارزش قائل بوده و همدیگر را قضاوت نمی کنند. اگر به طور مداوم احساس می کنید که طرفتان برای گفتگوی راحت و آزاد با شما تلاشی نمی کند، به او بگویید که در رابطه تان نیازهای شما برآورده نمی شود. اگر میخواهید رابطه ای موفق و شاد داشته باشید، خیلی مهم است که طرفتان از نظر احساسی همیشه برای شما آماده باشد.
منبع:مردمانن : شیدایی
ت : چهارشنبه 7 بهمن 1394
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند چاپ دیجیتال گریتینگ
بستن تبلیغات [X]